English page Verkkosivu suomeksi

4/2006

Ledare

Kerstin Stenius: Forskare och handelsresande

Artiklar

Lisa Skogens: Arbetsmarknadsstatus, krav och stöd – ensamstående bidragsmottagare med problematisk alkoholkonsumtion

Jenni Simonen & Christoffer Tigerstedt: ”Hellre till kompisar än till närstående”. Solidaritetens betydelse då unga vuxna langar alkohol till minderåriga

Översikt

Astrid Skretting & Hilgunn Olsen: Ingen enkle løsninger. Tiltaksplanen for alternativer til ”Plata” i Oslo

Debatt

Edle Ravndal: RCT ger begrensed kunnskap

Svanaug Fjær: “... money talks ...”

Sturla Nordlund: Svar til Svanaug Fjær

Intervju

Kerstin Stenius: Ole-Jørgen Skog 60 år

Recensioner

Märit Gunneriusson Karlström: Konsten att bli folklig. Svenska kyrkans och IOGT:s strategier och omvandling i kampen på offentlighetens arena 1880–1945 (av Lennart Johansson)

Tommi Hoikkala & Pekka Hakkarainen & Sofia Laine (eds.): Beyond Health Literacy. Youth Cultures, Prevention and Policy (av Jakob Demant)

Antti Weckroth: Valta ja merkitysten tuottaminen korvaushoidossa. Etnografinen tutkimus huumehoitolaitoksesta (Makt och skapande av betydelser inom substitutionsvården. En etnografisk studie från en vårdanstalt för narkomaner) (av Pekka Hakkarainen)

Meddelande

Kerstin Stenius: Alkohol- och narkotikamöte i Nigeria

Landsrapporter

Leif Vind: Rapport fra Danmark

Elin Bye: Rapport fra Norge

Martin Stafström: Rapport från Sverige

Matilda Wrede-Jäntti: Rapport från Finland

Rafn M. Jónsson: Rapport fra Island

 

Tiivistelmät

Senast uppdaterad

2013-03-12

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet