English page Verkkosivu suomeksi

5-6/2001

Ledare

Redaktionen: Skadereduktion kräver resurser

Kolumn

Marja Holmila: Kraven på evidens

Artiklar

Astrid Skretting: Sprøyte-/helserom – et hjelpetilbud til heroinmisbrukere?

Katarina Åberg & Annika Grönberg & Christina Persson & Arne Gerdner: Psykosociala behandlingsinslag i svenska metadonprogram – värdering ur patientperspektiv

Marianne Virtanen & Kai Pernanen: Restaurantbransjens erfaringer med alkohol-, narkotika- og voldsproblemer i Bergen

Översikter

Pia Rosenqvist: Skål för friheten. Alkoholbruk och -politik i det självstyrande Grönland

Debatt

Ragnar Hauge: Alkoholpolitikken – død eller levende?

Svanaug Fjær: Politiske felt som normfellesskap

Christoffer Tigerstedt: En lans för upplösningen

Matti Virtanen: Om alkoholfrågans död

Kommentarer

Thorkil Thorsen: En ”evidensbaserad kunskapssammanställning” i hånden giver ikke fast grund under fødderne

Klaus Mäkelä: Effektstudier, långtidsförloppet vid alkoholoch narkotikaberoende och vårdstrategiska överväganden

Anders Bergmark: Psykosocial behandling av alkohol- och narkotikaproblem. Kan socialtjänsten dra några slutsatser?

Recensioner

Sven Andréasson et al.: Kris i alkoholfrågan (av Tom Leissner)

Stefan Sandström: Ungdomsvåld – orsaker och åtgärder (av Johanna Parikka-Altenstedt)

Amador Calafat et al.: Risk and control in the recreational drug culture (av Riikka Pötsönen)

Meddelanden

Matilda Wrede-Jäntti: Anteckningar från SAD:s möte i Stockholm

Register över innehållet år 2001

Senast uppdaterad

2013-03-12

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet