English page Verkkosivu suomeksi

5/1993

Kolumn

Peter Ege: Holland i vore hjerter

Artiklar

Thor Norström: Projektioner av alkoholskadeutvecklingen i Sverige

Eva Lindbladh & Bertil S. Hanson: Alkoholprevention i lokalsamhället. Totalkonsumtionsmodellen i ett vardagsperspektiv

Jussi Simpura & Heli Mustonen & Pirjo Paakkanen: Nya drycker - nya dryckesmönster? Moderniseringen av de finländska dryckesvanorna jämfort med trender i EG länderna

Debatt

Salme Ahlström & Esa Österberg: Är det nyttigt, ja rentav hälsosamt, att dricka alkohol?

Juhani Lehto: WHO:s alkoholpolitik

Recensioner

Sven-Åke Lindgren: Den hotfulla njutningen av Henrik Tham

Kent Källström: Alkoholpolitik och arbetsrätt av Gustav Svensson

Fanny Duckert: Alcohol problems and treatment av Sten Rönnberg

Mikael Nyström: Alcohol use, drinking patterns and indicators of heavy drinking in Finnish university students av Salme Ahlström

Vibeke Steffen: Minnesota-modellen i Danmark - mellem tradition og fornyelse av Kerstin Stenius

Börje Olsson (red.) et al.: Narkotikasituationen i Norden - utvecklingen 1987-1991 av Jukka Savolainen

Meddelanden

Esa Österberg: Kring frågan om gränshandel

Pia Rosenqvist: NAD-seminarium om alkohol- och drogbehandling

Maaria Lindblad: Internationellt seminarium om konsumtionsrisker

NAD-nytt

Summaries

Thor Norstrom: Projections of alcohol related damages in Sweden

Eva Lindbladh & Bertil S. Hanson: Alcohol prevention in the local community. The total consumption model in an everyday life perspective

Jussi Simpura & Heli Mustonen & Pirjo Paakkanen: New beverages, new drinking contexts? Modernization in Finnish drinking habits from 1984 to 1992, compared with European trends

Senast uppdaterad

2015-10-12

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet