English page Verkkosivu suomeksi

5/2006

Ledare

Kerstin Stenius: Efterlyses: Riktlinjer för relationer mellan forskningen och alkoholindustrin

Artiklar

Ditte Andersen & Margaretha Järvinen: Skadesreduktion – idealer og paradokser

Leif Vind: En organisationssociologisk tilgang til indføring af evidensbaseret praksis i misbrugsbehandling

Maria Abrahamson: Sociala representationer av alkohol och narkotika i fokusgruppintervjuer med 18-åringar och tonårinars föräldrar

Debatt

Matilda Hellman & Pia Rosenqvist: Öppet brev: Hur förhålla sig till alkoholindustrin som partner?

Mads Uffe Pedersen & Vibeke Asmussen: Behovet for økonomisk uafhængighed i samarbejdet med eksterne bevillingsgivere

Morten Grønbæk & Morten Hulvej Jørgensen: Svar til Matilda Hellman og Pia Rosenqvist

Intervju

Hildigunnur Ólafsdóttir: Rúsdrekkasøla landsins på Færøyene skal moderniseres – intervju med Elsa Maria Olsen

Recensioner

Matti Peltonen & Kaarina Kilpiö & Hanna Kuusi (red.): Alkoholin vuosisata. Suomalaisten alkoholiolojen käänteitä 1900-luvulla (Alkoholens århundrade. Förändringar i de finländska alkoholförhållandena under 1900-talet) (av Leena Warsell)

Jukka Ahonen: Päihdehuoltoa rakentamassa A-klinikkasäätiö 1995–2005. (För en bättre missbrukarvård. A-klinikstiftelsen 1995–2005) (av Katariina Warpenius)

Martin Plant & Moira Plant: Binge Britain. Alcohol and the national response (av Matilda Wrede-Jäntti)

Meddelande

Matilda Wrede-Jäntti & Matilda Hellman: ’Fra det globale til det lokale – politikk og praksis på rusfeltet’. NordAN- konferansen 2006 i samarbete med Actis’ årlige fagkonferans

 

Tiivistelmät

Senast uppdaterad

2013-03-12

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet