English page Verkkosivu suomeksi

Video och Media

  • Folkhälsa
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi

Finns appar mot kaos? Se filmer och inspelningar från några av våra arrangemang nedan. Här finns även klipp från Välfärdskonferensen i Helsingfors och seminarier arrangerade av Norden i Fokus - Nordiska ministerrådets informationskontor.

Andrea - på väg, en film om rekrytering och kompetens

öppningsscenen i filmen Andrea på väg

Nordens Välfärdscenters film "Andrea - på väg till ett arbete" är tänkt att utmana dig som arbetar med rekrytering. Ser du kompetensen eller ser du hinder? Och hur ser ni på er arbetsplats på olikheter och mångfald? Hur kan ni utveckla rutiner vid rekrytering så att ni får tillgång till rätt kompetens?

Filmen finns i sex olika versioner: standard, teckentolkad, textad och syntolkad, på svenska respektive engelska. Sprid gärna filmen eller använd dem som inspiration och diskussionsunderlag!

Våra planer och visioner på funktionshindersområdet

Länk till filmen om vårt arbete på funktionshindersområdet

Inom det nordiska regeringssamarbetet finns en lång tradition av att arbeta tillsammans för en ökad inkludering i samhället av personer med funktionsnedsättningar. Nordens Välfärdscenter har en rad uppdrag på området från Nordiska ministerrådet. Filmen visar tanker och visioner kring Nordens Välfärdscenters arbete på funktionshindersområdet.


ICA-Jerry tar kål på fördomar

 från mediedebatten på bokmässan

Under Bok och Biblioteksmässan i Göteborg 2012 arrangerade Nordens Välfärdscenter och Norden i Fokus en debatt med bland andra "ICA-Jerry" och Sveriges Televisions VD Eva Hamilton. Ämnet var hur personer med funktionsnedsättning skildras i media. Medverkande: SVT:s VD Eva Hamilton, skådespelaren Mats Melin, känd bl.a. för rollfiguren "ICA-Jerry", Birgit Skarstein, från den norska upplagan av "Mot alla odds", Melinda Wrede, Radio Totalnormal som ger människor med psykisk ohälsa en röst i etern, statssekreterare Joakim Stymne och Helgi Hjörval, Nordiska rådet. Här kan du se filmen från debatten.


Finns appar mot kaos?

Den 7 juli 2011, under Almedalsveckan, arrangerade Nordens Välfärdscenter seminariet "Finns appen mot kaos?". Syftet var att berätta om att modern teknologi, som appliceras på smarta mobiler och läsplattor, kan ge personer med ADHD och autism ökad kontroll över vardagen och minska stressen.

Välfärdsteknologi - lösningen för morgondagens välfärd?

Den 7 juli 2011, under Almedalsveckan, arrangerade Nordens Välfärdscenter seminariet "Välfärdsteknologi - lösningen för morgondagens välfärd?". I diskussionen deltog Anna Danielsson som moderator, Tone Mørk, direktör för Nordens Välfärdscenter, Joakim Palme, vd för Institutet för Framtidsstudier, Anders Ekholm, analyschef Socialdepartementet, Marie-Laure Le Foulon, fransk journalist och författare till "Den skandinaviska modellens återkomst", Jenni Nordborg, enhetschef Life Science, Vinnova, Mats Rundkvist, projektledare, Västerås, och Erland Winterberg, projektledare, Nordens Välfärdscenter.

Senast uppdaterad

2015-11-18

Nyckelord

  • Folkhälsa
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet