English page Verkkosivu suomeksi

NordPub - Nordiska publikationer i Open Access

Nordiska ministerrådets publikationer finns samlade under ett gemensamt paraply, NordPub.

Här hittar du böcker, tidskrifter, rapporter och arbetspapper om allt som de nordiska länderna samarbetar om, från innovation och forskning, alkohol- och narkotikafrågor till gränshinder och sociala frågor.

Sök på NordPub

Senast uppdaterad

2016-03-01

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet