English page

Fakta & forskning

Integration av flyktingar och invandrare är för tillfället en av de mest omdiskuterade frågorna i samhällsdebatten. Hur ska Norden klara integrationsutmaningen? För att svara på den frågan måste man först skaffa sig en bild av hur situationen ser ut i de olika länderna.

Här har vi samlat fakta och statistik om integration, invandring och flyktingmottagande. Vår förhoppning är att kunna ge en bild av likheter och olikheter, som i sin tur kan leda till samarbeten och kunskapsspridning länderna emellan. 

Landfakta

Här hittar du aktuell statistik om migration i Norden. 
Landfakta

Kartor

Här har vi samlat aktuell statistik och kartor över migration i Norden.
Kartor 

Länkar

Här finner du länkar till departement, myndigheter och frivilligorganisationer i Norden.
Länkar 

Forskning

Här finner du ett urval forskningsrapporter och utvärderingar från främst Norden.
Forskning

Nordiska ministerrådets samarbetsprogram

Samarbetsprogrammet ska understödja de nordiska ländernas arbete med integration genom att förstärka det nordiska samarbetet om integration av flyktingar och invandrare med fokus på erfarenhetsutbyte och utveckling av ny kunskap.
Samarbetsprogrammet

Senast uppdaterad

2017-08-25

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet