English page

Filtrera på ämne:

Filtrera på land:

Lärande exempel / Alla ämnen

Här finner du vår idébank med exempel på framgångsrikt integrationsarbete runt om i Norden. 

Idébanken fylls på efter hand, än så länge finns exempel inom områdena "Migration & utveckling" och "Arbete" publicerade.

Här kan läsa mer om vårt första temaområde "Nyanlända som resurs för glesbygden".

 • Utökat hembesöksprogram för förstagångsföräldrar i Rinkeby – samverkan mellan barnhälsovård och socialtjänst

  Barn som växer upp i bostadsområden som klassas som socialt och ekonomiskt utsatta har sämre hälsa och förutsättningar för hälsa. Därför startade år 2013 ett utökat hembesöksprogram för förstagångsföräldrar av barnhälsovården och socialtjänstens förebyggande verksamhet.
  Läs mer

 • FHille ger stunder för lek och lärande

  FHille-programmet riktar sig till 4-7-åriga barn och deras föräldrar. Det erbjuder föräldrar och barn stunder för gemensam lek och samvaro.
  Läs mer

 • MindSpring

  Et gruppeforløb om livet i eksil med fokus på ny viden, bevidsthed og handlekompetence.
  Läs mer

 • Greve Nord-projektet

  Greve Nord-projektet är en brygga mellan nyanlända och det etablerade samhället. Man försöker nå dem som samhället i övrigt har svårt att nå, dem med låg utbildning, utan jobb och dålig ekonomi, ofta med barn som lever i utsatthet.
  Läs mer

 • Snabb väg till praktik – Greve kommun

  - Utgångspunkten för vårt arbete men också för integrationsarbetet i Danmark är att nyanlända så snart som möjligt ska få ett arbete, säger Julie Kundby Eriksen. Om en utvärdering visar att en person inte kan ta ett jobb, av fysiska eller psykiska skäl, p.g.a. exempelv [...]
  Läs mer

 • Samordnad handlingsplan för internationella kvinnor

  Sysselsättningsgapet mellan utomeuropeiskt födda kvinnor och den övriga arbetskraften är större i Malmö än i övriga storstadslän och i landet. Det är dessutom på väg att öka. Mot den bakgrunden startades projektet Internationella kvinnor – Samordnad Handlingsplan.
  Läs mer

 • Womento för kvinnor

  År 2011 lanserade Familjeförbundet Finland projektet för invandrarkvinnor med högre utbildning. Målsättningen är att stötta kvinnorna, hjälpa dem att få nödvändiga nätverk i Finland och att fördjupa sin kunskap om praxis inom sitt yrkesområde.
  Läs mer

 • BaZar hjälper kvinnor till jobb

  22 procent av de utrikesfödda i Norrbotten är öppet arbetslösa jämfört med 6,5 procent av de inrikes födda. Kvinnor med låg utbildning är överrepresenterade i gruppen utrikesfödda. Flertalet av dem har inte jobbat i hemlandet och behöver både språkträning och [...]
  Läs mer

 • Mirjam - underlättar etablering på arbetsmarknaden för nyanlända kvinnor

  Projekt Mirjam är ett ESF-finansierat projekt som ägs av Arbetsförmedlingen. Mirjam finns i Östergötland och Södermanland och erbjuder vägledningsgrupper med jämställdhetsfokus. Projektet syftar till att kvinnorna ska få en ökad kunskap om arbetsmarknaden och vilka [...]
  Läs mer

 • EMPOWER - Training for women of foreign origins and support workers

  The Directorate of Labour in Iceland is a partner in an Erasmus+ project that has the aim of develop training materials for vulnerable women and support workers who work with the group. Other partners come from the UK, Lithuania and Greece.
  Läs mer

Föregående Nästa 
Visar 1-10 av 38 träffar

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet