English page

Från flykting till medborgare - Nordiska erfarenheter av inkludering på arbetsmarknaden

Här kan du ladda ner presentationerna från seminariet

Workshop 1: Hur lyckas vi få ut fler nyanlända kvinnor på arbetsmarknaden?
Christina Merker-Siesjö, Yalla Trappan
Toril Sundal Leirset, Levanger Arena Arbeid 
Else-Marie Ringgaard och Mette Fenger, Projekt 500

Workshop 2: Nätverk som leder till jobb
Amelie Silfverstolpe, Öppna Dörren
Jessica Lerche, Mentorskap, modell för samhällsintegration
Hilde Lyngroth Selsing, Med arbeidsgiver på laget

Workshop 3Snabbare väg till arbete
Julie Kundby Eriksen, Greve Kommune
Knut Steinar Eitungjerde Raskare veg til arbeid
Nour Aghy, Sunne komun

Liveinspelning från seminariet


Seminariet var ett samarbete mellan Nordens välfärdscenter, Nordregio och Nordiska ministerrådets informationskontor i Stockholm.

Senast uppdaterad

2017-11-15

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet