English page

Nordens barn – insatser för mottagande och inkludering av nyanlända barn och unga

Här kan du ladda ner presentationerna och se filmer från seminariet den 7 december 2017 i Köpenhamn.

Senast uppdaterad

2018-01-22

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet