Om popNAD - NVC

Om popNAD

PopNAD är en populärvetenskaplig webbplats för nordisk samhällsvetenskaplig forskning om alkohol, narkotika, dopning, tobak och gambling. Artiklar publiceras på svenska, norska, danska och finska. PopNAD:s uppdrag är att informera och bidra till den offentliga debatten och förse läsare med kunskap om aktuell beroendeforskning.

PopNAD är en del av Nordens välfärdscenter, en institution under Nordiska ministerrådet.

PopNAD:s ställning

PopNAD har en självständig ställning inom Nordens Välfärdscenter. Webbplatsen är starkt knuten till tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs, men drivs enligt en självständig redaktionell linje. Sajten drivs utan eget vinstintresse.

PopNAD:s redaktionella policy

PopNAD uppfyller Nordens Välfärdscenter Finlands syfte att främja informations- och dokumentationsarbete av forskning om beroendeframkallande medel i de nordiska länderna. 

Det redaktionella innehållet bestäms av redaktören. Redaktionen har rätten att bedöma om inkomna artiklar ska publiceras eller inte.

 

 

 

Senast uppdaterad

2017-12-13

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet