Finland: Alkoholpolitiken delar åsikter - NVC

Finland: Alkoholpolitiken delar åsikter

  • Folkhälsa
mar
2018
26

Ungefär hälften av finländarna (49 procent) är nöjda med den nuvarande alkoholpolitiken. Cirka en tredjedel önskar en liberalare och 13 procent en strängare reglering än i nuläget, enligt en undersökning från Institutet för hälsa och välfärd.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet